Nasza firma turystyczna «Sezon otdyha»  zaprasza  na obszar bezwizowe – Brest-GrodnoVisaFree.

Strefa bezwizowa „Brześć-Grodno” – Brześć oraz rejony Kamieniecki, Zhabinkowski, Prużański, Brzeski, Grodno oraz rejony  Grodzieński,  Swisłocki, Berestovitsky, Volkovysky, Voronovsky, Lida and Schuchinsky.

Strefa bezwizowa „Brześć-Grodno” (wejście grupowe ) – Regiony Brześć i Grodno, przy wjeździe na terytorium wymagany jest przewodnik z grupą.

Punkty przekroczenia granicy – opis i tryb pracy (kliknij link).

Do załatwienia bezwizowych przepustek potrzebujemy:
1. Skanu strony ze zdjęciem paszportu 
2. Podania terminu wyjazdu ( 1-15 dni)
3. Podania adresu zakwaterowania na Białorusi  ( hotel, apartamenty, agroturystyka itp.)*
*W przypadku pobytu u krewnych lub znajomych przez ponad 5 dni należy zarejestrować się na stronie policji migracyjnej – portal.gov.by.
4. Podania nazwy przejścia granicznego przez które planowany jest wjazd na Białoruś.
5. Po otrzymaniu wszystkich wymaganych dokumentów wystawiamy fakturę (Płatność przez konta rozliczeniowego lub kartę bankową);